Sesiunea Asistentilor medicali, sambata, 11 noiembrie

COMITET ORGANIZARE
Constantin Nicoleta
Cheteg Adina
Chiriac Lia Elena
Craciun Marina
Danila Claudina
Dragan Aneta
Filipascu Ruxandra
Onea Daniel
Sirbu Marius
Sirbu Marian
Trocan Adrian

SÂMBĂTĂ, 11 NOIEMBRIE 2017, SALA FORUM

08:00-08:15 Comunicarea în cadrul echipei medicale / Communication inside medical team – Nicoleta Constantin, Ruxandra Constantin –Bucureşti / Bucharest
08:15-08:30 Rolul asistenţilor medicali în laboratorul de somnologie / Role of medical nurses in the sleep lab – Nicoleta Constantin, Claudina Dănila, Lia Chiriac, Adina Cheţeg, Ruxandra Filipaşcu, Marina Crăciun, Marius Sîrbu, Aneta Drăgan, Adrian Trocan, Marian Sîrbu, Ruxandra Constantin – Bucureşti / Bucharest
08:30-09:00 Pregătirea pacienţilor pentru monitorizarea poligrafică / Preparing the patient for polygraphic monitoring – Nicoleta Constantin, Claudina Dănila, Lia Chiriac, Adina Cheţeg, Ruxandra Filipaşcu, Nicolae Constantin, Marina Crăciun, Marius Sîrbu, Aneta Drăgan, Adrian Trocan, Marian Sîrbu, Ruxandra Constantin – Bucuresti / Bucharest
09:00-09:10 Optimizarea comunicării interpersonale cu pacienţii cu tulburări de somn / Optimizing the interpersonal communication with patient with sleep disorders – Răzvan Gabriel Zaharia (psiholog / psychologist), Nicoleta Constantin – Bucureşti / Bucharest
09:10-09:20 Utilizarea BiPAP la domiciliu în insuficienţa respiratorie / Using BiPAP at home in respiratory failure – Dr. Liviu Verinceanu , As. Nicoleta Constantin – Bucureşti / Bucharest
09:20-09:30 Ventilaţia non-invazivă şi oxigenoterapia la pacienţii cu afecţiuni respiratorii / Non- invasive ventilation and oxygen therapy in patient with respiratory disorders – Lia Elena Chiriac – Bacău
09:30-09:40 Impactul şi probleme ale terapiei cu CPAP / Impact and issues in CPAP therapy – Lia Elena Chiriac – Bacău
09:40-09:50 Complicaţiile respiratorii ale obezităţii / Respiratory complications of obesity – Mirela Barbu, Cristina Radu – Bucureşti / Bucharest
09:50-10:10 Sindromul de apnee în somn – de la diagnostic la terapie. Rolul asistentului medical în laboratorul de somnologie / SAS – from diagnosis to therapy. Nurse’s role in the sleep lab – Claudina Dănila, Marius Sîrbu, Adrian Trocan, Marian Sîrbu, Daniel Onea – Bucureşti / Bucharest
10:10-10:30 Polisomnografia – de la teorie la practică / Polysomnography – from theory to practice – Claudina Dănilă, Marius Sîrbu, Adrian Trocan, Marian Sîrbu, Daniel Onea – Bucureşti / Bucharest

10:30-11:00 Pauză de cafea / Coffee break

11:00-12:00 Metode de abordare a pacienţilor în iniţierea diferitelor terapii. Sfaturi practice pentru optimizarea procesului de instalare a echipamentelor – poligrafia, titrarea pe poligraf, VNI şi managementul secreţiilor / Approaching the patinet in initiating different therapies. Practical advice for optimizing the process of equipment installation – polygraphy, polygraph interpretation – Linde Gaz Romania
12:00-12:30 Cheia spre succes în terapia SASO / Key to success in OSAS therapy – Oxigen Asist
– Alegerea potrivită a măştii în vederea titrării/terapiei CPAP a pacientului / Choosing the right mask in interpretation/CPAP patient therapy
– Funcţia Mask Fit&Go: verificarea etanşietăţii măştii înainte de începerea titrării/terapiei / Mask Fit&Go: verifying the mask tightness before initiating interpretation/therapy
– Funcţia rampa/rampa inteligentă în terapia CPAP / Ramp function/intelligent ramp in CPAP therapy
– Funcţia SensAwake (senzor de depistare a trezirii din timpul somnuli) şi beneficiile pe care le aduce în terapia CPAP / SensAwake function (awakening detection sensor during sleep) and the benefits it brings for CPAP therapy
– Functia TermoSmart – confort şi nu numai în terapia CPAP / ThermoSmart function – confort and more in CPAP therapy
12:30-12:45 Comportamentul pacientului cu SAS / Behaviour of patient with SAS – Messer Romania
12:45-13:00 Iniţiere în ventilaţia non-invazivă / Basic of NIV – VitalAire Romania
13:00-13:15 Insuflaţia nazală în activitatea asistenţilor medicali / Nasal insufflation in nurses’ activity- New Medics